Aktuality

Bohoslužby na PASCHU 2017


Pravoslávny chrám sv. Rastislava v Bratislave vyhlasuje tieto termíny Bohoslužieb na Paschu 2017.