Aktuality

Liturgia za ú?asti metropolitu Rastislava


V stredu 5. júla na sviatok sv. Rastislava, knieža?a Ve?komoravského bude archijerejská sv. liturgia za ú?asti metropolitu ?eských krajín a Slovenska Rastislava o 9:00 h v Pravoslávnom chráme sv. Rastislava v Bratislave.