Aktuality

Pozvánka


Pravoslávna cirkevná obec v Komárne, Vás srde?ne pozýva na monastiersky sviatok na po?es? sviatku Položenia rizy Presvätej Bohorodi?ky. Slávnostvé bohoslužby sa budú kona? v chráme na Palatínovej 32, v Komárne.

 

 

Pozvánka