Aktuality

Sv. archijerejská liturgia


10.10.2017 - v chráme sv. Rastislava v Bratislave

 

Jeho Blaženos? arcibiskup prešovský a metropolita ?eských krajín a Slovenska Rastislav bude slúži? Sv. archijereskú liturgiu, d?a 10.10.2017 o 9.30 hod. Na liturgii sa zú?astnia aj hostia, vystúpi pravoslávny chór z Moskvy.