Aktuality

Pozvnka na chrmov sviatok svtho Arsnia Kappadockho


Nede?a 12. novembra 2017, Topo??any

Pravoslvna cirkevn obec Topo??any Vs pozva na chrmov sviatok svtho Arsnia Kappadockho, d?a 12. Novembra 2017.

Svt liturgia sa bude kona? pri ostatkoch (mo?ach) svtho Arsnia o 10:00 hodine v kaplnke svtch Arsnia Kappadockho a Paisija Svtohorskho. Zav?enm svtej liturgie bude svt Eucharistia. Po svtej liturgii sa uskuto?n duchovn beseda o Svtej Hore Atos.

Bliie informcie: http://www.pravoslavie-topolcany.sk

Pozvnka v tvare pdf >>