Aktuality

Pozvánka


Pravoslávna cirkevná obec Holí? srde?ne pozýva na slávnostné posvätenie a otvorenie novopostaveného chrámu Po?ájevskej ikony Matky Božej a sv. Cyrila a Metoda. Posviacka sa uskuto?ní s Božou pomocou v sobotu 28. apríla a v nede?u 29. apríla 2018.

 

 

Slávnostné otvorenie nového chrámu s nasledovným programom:

Sobota 28.4.2018:

 • 16.00 hod. Floriánska kaplnka na miestnom cintoríne
  - prinesenie sv. moš?í metropolitom Rastislavom
  - obchod okolo nového chrámu
 • 17.00 hod.Vseno?né bdenije s posvätením prestola


Nede?a 29.4.2018:

 • 8.45 hod. privítanie metropolitu Rastislava
 • 9.00 hod. slávnostné otvorenie chrámu
 • 9.30 hod. sv. archijerejská liturgia
 • 11.00 hod. príhovory
 • 13.00 hod. ob?erstvenie pri chráme

Tešíme sa na spolo?né stretnutie.