Aktuality

Pozvánka na posviacku chrámu sv. Rastislava


Pravoslávna cirkevná obec Bratislava si Vás týmto srdečne dovoluje pozvať na posviacku chrámu sv. Rastislava na Tomášikovej ul. v Bratislave, ktorá sa uskutoční dňa 12.05.2013 o 8.30 hod.

Program:

08.15 privítanie biskupov
08.30 posviacka chrámu sv. Rastislava
10.00 svätá archijerejská liturgia za účasti troch biskupov

Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na spoločné modlitby.

Christos Voskrese!