Aktuality

Pozvánka na posviacku chrámu sv. Rastislava


Pravoslávna cirkevná obec Bratislava si Vás týmto srde?ne dovoluje pozva? na posviacku chrámu sv. Rastislava na Tomášikovej ul. v Bratislave, ktorá sa uskuto?ní d?a 12.05.2013 o 8.30 hod.

Program:

08.15 privítanie biskupov
08.30 posviacka chrámu sv. Rastislava
10.00 svätá archijerejská liturgia za ú?asti troch biskupov

Všetkých Vás srde?ne pozývame a tešíme sa na spolo?né modlitby.

Christos Voskrese!