Program bohoslužieb - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Program bohoslužieb
SK | RUS
 
Program bohoslužieb
Utorok 2. 4. 2019 Akafist ku strasťam Christa 17.00 h
Streda 3. 4. 2019 Sv. liturgia

09.00 h

Štvrtok 4. 4. 2019 Akafist ku strasťam Christa 17.00 h
Piatok 5. 4. 2019 Sv. liturgia 09.00 h
Sobota 6. 4. 2019

zádušná - roditeľskaja sobota
Sv. liturgia
Vsenočne bdenije

09.30 h
17.00 h
Nedeľa 7. 4. 2019 Sv. liturgia 10.00 h
Utorok 9. 4. 2019

Večerňa

17.00 h

Streda 10. 4. 2019 Sv. liturgia
Kánon prep. Andreja Krétskeho

09.00 h
17.00.h

Štvrtok 11. 4. 2019 Večerňa 17.00 h
Piatok 12. 4. 2019 Sv. liturgia 09.00 h
Sobota 13. 4. 2019 Sv. liturgia - SOBOROVANIJE
Vsenočne bdenije

09.00 h
17.00 h

Nedeľa 14. 4. 2019

Sv. liturgia

10.00 h

Utorok 16. 4. 2019 Večerňa 17.00 h
Streda 17. 4. 2019 Sv. liturgia 09.00 h
Štvrtok 18. 4. 2019 Večerňa 17.00 h
Piatok 19. 4. 2019

Sv. liturgia

09.00 h

Sobota 20. 4. 2019

Sv. liturgia
Vsenočne bdenije

09.30 h
17.00 h

Nedeľa 21. 4. 2019 Sv. liturgia 10.00 h
Pondelok 22. 4. 2019 Sv. liturgia
Akafist ku strasťam Christa
09.00 h
17:00 h
Utorok 23. 4. 2019 Sv. liturgia
Akafist ku strasťam Christa
09.00 h
17.00 h
Streda 24. 4. 2019 Sv. liturgia
Akafist ku strasťam Christa
09.00 h
17.00 h
Štvrtok 25. 4. 2019 Sv. liturgia
STRASTI HOSPODNI
09.00 h
17.00 h
Piatok 26. 4. 2019

CÁRSKE ČASY
Večerňa

09.00 h
18.00 h

Sobota 27. 4. 2019 Sv. liturgia
POLUNOŠČNICA
PASCHÁLNA UTREŇA
09.30 h
23.30 h
24.00 h
Nedeľa 28. 4. 2019 CHRISTOVO VOSKRESENIJE - PASCHA
Sv. liturgia

10.00 h

Pondelok 29. 4. 2019 Sv. liturgia
Večerňa
09.00 h
17.00 h
Utorok 30.4.2019
Sv. liturgia
Večerňa
09.00 h
17.00 h

 

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie