Program bohoslužieb - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Program bohoslužieb
SK | RUS
 
Program bohoslužieb
Sobota 1.2.2020 Sv. liturgia
Vsenočne bdenije
09.30 h
17.00 h
Nedeľa 2.2.2020 Sv. liturgia 10.00 h
Utorok 4.2.2020 Akafist ku Bohorodici 17.00 h
Streda 5.2.2020 Sv. liturgia 09.00 h
Štvrtok 6.2.2020 Akafist ku sv. Nikolajovi 17.00 h
Piatok 7.2.2020 Sv. liturgia 09.00 h
Sobota 8.2.2020 Sv. liturgia
Vsenočne bdenije

09.30 h
17.00 h

Nedeľa 9.2.2020 Sv. liturgia 10.00 h
Utorok 11.2.2020 Večerňa 17.00 h
Streda 12.2.2020 Zbor troch svätiteľov
Sv. liturgia
Večerňa

09.00 h

17.00 h
Štvrtok 13.2.2020 Akafist ku sv. Nikolajovi 17.00 h
Piatok 14.2.2020 Sv. liturgia
Večerňa
09.00 h
17.00 h
Sobota 15.2.2020 SRETENIJE HOSPODNE
Sv. liturgia
Vsenočne bdenije
09.30 h
17.00 h
Nedeľa 16.2.2020 Sv. liturgia 10.00 h
Utorok 18.2.2020 Akafist ku Isusu Christu 17.00 h
Streda 19.2.2020 Sv. liturgia 09.00 h
Štvrtok 20.2.2020 Akafist ku sv. Nikolajovi 17.00 h
Piatok 21.2.2020 Sv. liturgia 09.00 h
Sobota 22.2.2020 Zádušná - roditeľskaja sobota
Sv. liturgia
Vsenočne bdenije
09.30 h
17.00 h
Nedeľa 23.2.2020 Sv. liturgia 10.00 h
Utorok 25.2.2020 Sv. liturgia
Večerňa
09.00 h
17.00 h
Štvrtok 27.2.2020 Sv. liturgia
Akafist ku sv. Nikolajovi
09.00 h
17.00 h
Sobota 29.2.2020 Sv. liturgia
Vsenočne bdenije
09.30 h
17.00 h

 

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie