Program bohoslužieb - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Program bohoslužieb
SK | RUS
 
Program bohoslužieb
Sobota 1.6.2019

Sv. liturgia
Vsenočne bdenie

09.30 h
17.00 h

Nedeľa 2.6.2019

Sv. liturgia

10.00 h

Utorok 4.6.2019

Večerňa

17.00 h

Streda 5.6.2019

Sv. liturgia
Večerňa

09.00 h
17.00 h
Štvrtok 6.6.2019

VOZNESENIJE HOSPODNE
Sv. liturgia
Večerňa


09.00 h
17.00 h
Piatok 7.6.2019 Sv. liturgia 09.00 h
Sobota 8.6.2019 Sv. liturgia
Vsenočne bdenije

09.30 h
17.00 h

Nedeľa 9.6.2019 Sv. liturgia

10.00 h

Utorok 11.6.2019 Večerňa 17.00 h
Streda 12.6.2019 Sv. liturgia 09.00 h
Štvrtok 13.6.2019 Večerňa

17.00 h

Piatok 14.6.2019

Sv. liturgia

09.00 h

Sobota 15.6.2019 zádušná - roditeľskaja sobota
Sv. liturgia
Vsenočne bdenije
09.30 h
17.00 h
Nedeľa 16.6.2019 Sošestvije sv. Ducha - Päťdesiatnica
Sv. liturgia
10.00 h
Pondelok 17.6.2019

Deň sv. Ducha
Sv. liturgia
Večerňa

09.00 h
17.00 h
Utorok 18.6.2019

Deň sv. Trojice
Sv. liturgia
Večerňa


09.00 h
17.00 h

Štvrtok 20.6.2019

Večerňa

17.00 h

Sobota 22.6.2019 Sv. liturgia
Vsenočne bdenije
09.00 h
17.00 h
Nedeľa 23.6.2019 Sv. liturgia 10.00 h
Utorok 25.6.2019 Akafist ku Isusu Christu

17.00 h

Streda 26.6.2019 Sv. liturgia 09.00 h
Štvrtok 27.6.2019 Akafist ku sv. Nikolajovi 17.00 h
Piatok 28.6.2019

Sv. liturgia

09.00 h

Sobota 29.6.2019 Sv. liturgia
Vsenočne bdenije
09.30 h
17.00 h
Nedeľa 30.6.2019 Sv. liturgia

10.00 h

       
       

 

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie