Program bohoslužieb - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Program bohoslužieb
SK | RUS
 
Program bohoslužieb
Piatok 1. 2. 2019 Sv. liturgia 9.00 h
Sobota 2. 2. 2019 Sv. liturgia
Vsenočne bdenije

09.30 h
17.00 h

Nedeľa 3. 2. 2019 Sv. liturgia 10.00 h
Utorok 5. 2. 2019 Akafist ku lsusu Christu 17.00 h
Streda 6. 2. 2019

Sv. liturgia

09.00 h

Štvrtok 7. 2. 2019

Akafist ku sv. Nikolajovi

17.00 h

Piatok 8. 2. 2019

Sv. liturgia

9.00 h

Sobota 9. 2. 2019

Sv. liturgia
Vsenočné bdenije

09.30 h
17.00 h

Nedeľa 10. 2. 2019

Sv. liturgia

10.00 h

Pondelok 11. 2. 2019 Večerňa 17.00 h
Utorok 12. 2. 2019

Zbor troch svätiteľov
Sv. liturgia
Večerňa

09.00 h
17.00 h

Štvrtok 14. 2. 2019

Večerňa

17.00 h

Piatok 15. 2. 2019

Sretenije hospodne
Sv. liturgia
Večerňa


09.00 h

17.00 h

Sobota 16. 2. 2019 Sv. liturgia
Vsenočne bdenije
9.30 h
17.00 h
Nedeľa 17. 2. 2019 Sv. liturgia 10.00 h
Utorok 19. 2. 2019 Večerňa 17.00 h
Streda 20. 2. 2019

Sv. liturgia

09.00 h

Štvrtok 21. 2. 2019

Večerňa

17.00 h

Piatok 22. 2. 2019 Sv. liturgia 9.00 h
Sobota 23. 2. 2019 Sv. liturgia
Vsenočne bdenije
9.30 h
17:00 h
Nedeľa 24. 2. 2019 Sv. liturgia 10.00 h
Utorok 26. 2. 2019 Akafist ku Bohorodici 17.00 h
Streda 27. 2. 2019 Sv. liturgia 09.00 h
Štvrtok 28. 2. 2019

Akafist ku sv. Nikolajovi

17.00 h

       

 

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie