Program bohoslužieb - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Program bohoslužieb
SK | RUS
 
Program bohoslužieb
Piatok 1. 3. 2019 Sv. liturgia 9.00 h
Sobota 2. 3. 2019 zádušná - roditeľskaja sobota
Sv. liturgia
Vsenočne bdenije

09.30 h
17.00 h

Nedeľa 3. 3. 2019 Sv. liturgia 10.00 h
Utorok 5. 3. 2019 Sv. liturgia
Akafist ku Isusu Christu
09.00 h
17.00 h
Štvrtok 7. 3. 2019 Sv. liturgia
Akafist ku sv. Nikolajovi
09.00 h
17.00 h
Sobota 9. 3. 2019 Sv. liturgia
Vsenočne bdenije
09.30 h
17.00 h
Nedeľa 10. 3. 2019

Sv. liturgia

10.00 h

Pondelok 11. 3. 2019 Začiatok Veľkého pôstu
Kánon prep. Andreja Krétskeho

17.00.h

Utorok 12. 3. 2019 Kánon prep. Andreja Krétskeho 17.00 h
Streda 13. 3. 2019 Sv. liturgia
Kánon prep. Andreja Krétskeho
09.00 h
17.00 h
Štvrtok 14. 3. 2019

Kánon prep. Andreja Krétskeho

17.00 h

Piatok 15. 3. 2019

Sv. liturgia

09.00 h

Sobota 16. 3. 2019 Sv. liturgia
Vsenočne bdenije
9.30 h
17.00 h
Nedeľa 17. 3. 2019 Sv. liturgia 10.00 h
Utorok 19. 3. 2019 Večerňa 17.00 h
Streda 20. 3. 2019

Sv. liturgia

09.00 h

Štvrtok 21. 3. 2019

Večerňa

17.00 h

Piatok 22. 3. 2019 Sv. liturgia 9.00 h
Sobota 23. 3. 2019 zádušná - roditeľskaja sobota
Sv. liturgia
Vsenočne bdenije
9.30 h
17:00 h
Nedeľa 24. 3. 2019 Sv. liturgia 10.00 h
Utorok 26. 3. 2019 Večerňa 17.00 h
Streda 27. 3. 2019 Sv. liturgia 09.00 h
Štvrtok 28. 3. 2019

Večerňa

17.00 h

Piatok 29. 3. 2019 Sv. liturgia 09.00 h
Sobota 30. 3. 2019 zádušná - roditeľskaja sobota
Sv. liturgia
Vsenočne bdenije

09.30 h
17.00 h

Nedeľa 31. 3. 2019 Sv. liturgia 10.00 h

 

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie