Program bohoslužieb - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Program bohoslužieb
SK | RUS
 
Program bohoslužieb
Nedeľa 1.12.2019

Sv. liturgia

10.00 h

Utorok 3.12.2019

Večerňa

17.00 h

Streda 4.12.2019

VCHOD VO CHRAM BOHORODICI
Sv. liturgia
Večerňa

09.00 h
17.00 h

Štvrtok 5.12.2019

Večerňa

17.00 h
Piatok 6.12.2019

Sv. liturgia

09.00 h

Sobota 7.12.2019

Sv liturgia
Vsenočne bdenije

09.30 h
17.00 h
Nedeľa 8.12.2019 Sv. liturgia

10.00 h

Utorok 10.12.2019 Akafist ku Isusu Christu

17.00 h

Streda 11.12.2019 Sv. liturgia 09.00 h
Štvrtok 12.12.2019 Akafist ku sv. Nikolajovi

17.00 h

Piatok 13.12.2019 Sv. liturgia

09.00 h

Sobota 14.12.2019

Sv. liturgia
Vsenočne bdenije

09.30 h
17.00 h

Nedeľa 15.12.2019 Sv. liturgia 10.00 h
Utorok 17.12.2019 Večerňa 17.00 h
Streda 18.12.2019

Sv. liturgia
Večerňa

09.00 h
17.00 h
Štvrtok 19.12.2019

Sv. Nikolaj
Sv. liturgia
Večerňa

09.00 h
17.00 h

Piatok 20.12.2019

Sv. liturgia

09.00 h

Sobota 21.12.2019

Sv. liturgia
Vsenočne bdenije

09.30 h
17.00 h
Nedeľa 22.12.2019 Sv. liturgia 10.00 h
Utorok 24.12.2019 Akafist ku Isusu Christu

17.00 h

Streda 25.12.2019 Sv. liturgia 09.00 h
Štvrtok 26.12.2019 Akafist ku sv. Nikolajovi 17.00 h
Piatok 27.12.2019

Sv. liturgia

09.00 h

Sobota 28.12.2019 Sv. liturgia
Vsenočne bdenije
09.30 h
17.00 h
Nedeľa 29.12.2019

Sv. liturgia

10.00 h
Utorok 31.12.2019

Večerňa

17.00 h

 

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie