Program bohoslužieb - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Program bohoslužieb
SK | RUS
 
Program bohoslužieb
Štvrtok 2. 5. 2019 Večerňa 17.00 h
Sobota 4. 5. 2019

Sv. liturgia
Vsenočne bdenije

09.30 h
17.00 h

Nedeľa 5. 5. 2019

Sv. liturgia
Večerňa

10.00 h
16.00 h

Pondelok 6. 5. 2019

sv. veľkomučeník Georgij
Sv. liturgia

Večerňa

09.00 h
17.00 h
Utorok 7. 5. 2019

RADONICA

17.00 h
Streda 8. 5. 2019 Sv. liturgia 09.00 h
Štvrtok 9. 5. 2019 Večerňa

17.00 h

Piatok 10. 5. 2019 Sv. liturgia

09.00

Sobota 11. 5. 2019 Sv. liturgia
Vsenočne bdenije
09.30 h
17.00 h
Nedeľa 12. 5. 2019 Sv. liturgia 10.00 h
Utorok 14. 5. 2019 Večerňa

17.00 h

Streda 15. 5. 2019

Sv. liturgia

09.00 h

Štvrtok 16. 5. 2019 Večerňa 17.00 h
Piatok 17. 5. 2019 Sv. liturgia 09.00 h
Sobota 18. 5. 2019

Sv. liturgia
Vsenočne bdenije

09.30 h
17.00 h
Nedeľa 19. 5. 2019

Sv. liturgia

10.00 h

Utorok 21. 5. 2019

Večerňa

17.00 h

Streda 22. 5. 2019 Sv. liturgia 09.00 h
Štvrtok 23. 5. 2019 Sv. archijerejska liturgia
Večerňa
07.30 h
17:00 h
Piatok 24. 5. 2019 Sv. CYRIL A METOD
Sv. liturgia
Večerňa

09.00 h
17.00 h

Sobota 25. 5. 2019 Sv. liturgia
Vsenočne bdenije
09.30 h
17.00 h
Nedeľa 26. 5. 2019 Sv. liturgia
10.00 h
Utorok 28. 5. 2019

Večerňa

17.00 h

Streda 29. 5. 2019 Sv. liturgia
09.00 h
Štvrtok 30. 5. 2019 Večerňa

17.00 h

Piatok 31. 5. 2019 Sv. liturgia 09.00 h
       

 

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie